DO DRUKU

Klasa V

 Godzina  Poniedziałek  Wtorek  Środa Czwartek Piątek
 9.00        Języka angielski
 10.00    Matematyka  Język polski  Matematyka  Informatyka
 11.00  Matematyka  Język polski  Matematyka  Biologia  Języka angielski
 12.00  Język polski  Język angielski  Język polski Język polski

 

Klasa VI

 Godzina  Poniedziałek  Wtorek  Środa Czwartek Piątek
 9.00   Matematyka   Język polski  Język polski  Język polski  Matematyka
 10.00  Język polski  Biologia  Matematyka   Języka angielski
 11.00    Język angielski    Informatyka  Język polski
 12.00    Matematyka  Koło mat-informat  Języka angielski

 

Klasa VII

 Godzina  Poniedziałek  Wtorek  Środa Czwartek Piątek
 9.00     Język angielski  Matematyka  Informatyka  Język polski
 10.00  Matematyka  Język polski Chemia  Język angielski
 11.00  Język polski  Matematyka  Język polski  Język polski  Matematyka
 12.00    Chemia  Biologia  Biologia  Język angielski

 

Klasa VIII

 Godzina  Poniedziałek  Wtorek  Środa Czwartek Piątek
 9.00  Język polski  Matematyka Język angielski
 10.00  Język angielski    Język polski  Język polski
 11.00  Język angielski  Chemia  Biologia Język angielski  Chemia
 12.00  Matematyka  Język polski  Język polski Matematyka Matematyka
 13.00  Godz wych Matematyka  Informatyka