Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej w Teodorowie

 

rada


                                

Przewodnicząca Rady Rodziców - p. Marlena Wilińska
Zastępca przewodniczącej - p. M. Czerwińska

 

Członkowie:
p. A.  - O/P
p. A. Stasiak- kl.I
p. W. Lorkowska- kl.II
p. M. Wilińska- kl. IV
p. M. Czerwińska- kl.V
p. E. Piasecka- kl. VI
p. W.Augustyniak - kl. VII
p. M. Kaźmierczak- kl. VIII