Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Teodorowie 

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Teodorowie w roku szkolnym 2013/2014

Osiągnięcia sportowe uczniów Szkoły Podstawowej w Teodorowie w roku szkolnym 2013/2014

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Teodorowie  w roku  szkolnym 2012/2013

Osiągnięcia sportowe uczniów Szkoły Podstawowej w Teodorowie w roku szkolnym 2012/2013

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Teodorowie w roku szkolnym 2011/2012

Osiągnięcia sportowe uczniów Szkoły Podstawowej w Teodorowie w roku szkolnym 2011/2012

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Teodorowie w roku szkolnym 2010/2011

Osiągnięcia sportowe uczniów Szkoły Podstawowej w Teodorowie w roku szkolnym 2010/2011


Osiągnięcia z lat ubiegłych